על סדר היום

מטרתו של ח"כ יריב לוין – לנתץ את תפקיד היועץ

יריב לוין

ח"כ יריב לוין איננו דמות מרכזית בעולם ההגות המשפטית או המחשבה המדינית. לעומת זאת, אי אפשר לאפיין באותו אופן את מרכזיותו בזירה הפוליטית הישראלית בעת הנוכחית. לכל הצעותיו בתחום המשפט ושלטון החוק יש מאפיין אחד בולט: על פניו נראה שמטרתן רק להרוס, לחרב, לא לשפר ולייעל. בשל כך יש בכולן משהו מרתק: תמיד מעניין לראות כיצד הוא מתגבר על האתגר שבלעטוף הצעה שמהותה הרסנית, במילים חיוביות וברטוריקה של שיפור וקידום. העובדה שלוין נהנה מהשפעה פוליטית בלתי מבוטלת, וממעמד איתן במוסדות מפלגת השלטון, מחייבת בלית ברירה לעסוק גם במופרכות שביוזמותיו.

הנה מקבץ מיוזמות החקיקה של לוין לרפורמות במערכת המשפטית מהשנים האחרונות: הוא הציע לצמצם את זכות העמידה של "עותר ציבורי" לבג"ץ; הוא הציע להגדיל את מספר שופטי העליון ל-18, כך שהלכותיו של העליון ומרותו המקצועית כלפי הערכאות הנמוכות יתאיידו; הוא הציע להקטין את משקלם של שופטי העליון בוועדה לבחירת שופטים; הוא הציע לקיים "שימוע פומבי" למועמדים לבית המשפט העליון, בוועדת החוקה של הכנסת; והוא חתם על הצעת חוק לקביעת כללי אתיקה לחברי הממשלה – הצעה שנראית על פניה חיובית, אלא שהייתה זו הצעת-נגד להסדר שהציעה ועדת שמגר. לוין הציע בעיקרון הסדר אכיפתי רופף ואוורירי, במתכונת של ועדת האתיקה הפועלת כיום בכנסת. "קבוצת מיעוט שולית השתלטה על בית המשפט העליון", הוא הצהיר לא פעם. מזל שלוין כאן כדי להחזיר את המוסד השיפוטי הבכיר למסלולו.

כעת נראה שלא רק בית המשפט העליון מפריע ללוין, אלא הממסד המשפטי כולו. בעבר היה לוין בין התומכים המובהקים בפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשניים – תובע כללי ויועץ לממשלה. כעת נראה שגם החלוקה הזו לא מספיקה לו, ויש צורך לפצל את תפקידי הייעוץ בין יועצים שונים. בהצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת בשבוע שעבר מציע לוין, ביחד עם חברי כנסת נוספים, להפקיע מהיועץ המשפטי לממשלה את הסמכויות הנוגעות למשפט הבינלאומי, ולמנות למעשה יועץ מקביל שיעסוק בתחום זה בלבד. מילה על שותפיו להצעת החוק – אין כל הפתעה בכך שזאב אלקין, איילת שקד ואורית סטרוק חתומות על הצעת הבלע הזו. אבל מה בדיוק גרם לעפר שלח ולאיתן כבל להוסיף לה את חתימתם?

מומחיות ייחודית

על פי הצעת החוק, ירוכז תחום המשפט הבינלאומי וה"לוחמה המשפטית" (מה זה בדיוק?) במסגרת המטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה. זאת, במטרה "לחזק את עצמאותו ואת אי-תלותו" של תחום המשפט הבינלאומי. אני מוכרח להודות שקשה לי לרדת לסוף דעתו של מי שניסח את המשפט הזה. ממתי מחזקים את "עצמאותו ואי-תלותו" של תחום עיוני? בדרך כלל מחזקים את עצמאותו של בעל תפקיד.

בהמשך הצעת החוק נקבע כי למטרות המטה לביטחון לאומי ייתוספו בחוק גם המטרות "לרכז את תחום הייעוץ המשפטי בעניין הדין הבינלאומי, דיני המלחמה ונושאי החוץ והביטחון עבור הממשלה". ראש הממשלה ימנה משנה לראש המטה לביטחון לאומי לתחומי המשפט הבינלאומי, והוא יהיה בעל הסמכות לייעץ לראש הממשלה, לממשלה, לשרים ולעובדי המדינה "בכל עניין הנוגע למשפט הבינלאומי", ינסח דברי חקיקה, ויחווה את דעתו על דברי חקיקה בתחום המשפט הבינלאומי. הוא גם יהיה זה שיהיה מוסמך מטעם המדינה לחקור טענות על הפרת המשפט הבינ"ל וביצוע פשעי מלחמה שיועלו כלפי המדינה.

בדברי ההסבר להצעת החוק כתבו לוין וחבריו כי "תחום המשפט הבינלאומי מצריך מומחיות ייחודית, שאינה דומה למומחיות הקיימת בתחומים משפטיים אחרים. כיום בעולם מי שבדרך כלל נחשב למומחה בתחום המשפט הבינלאומי הוא מומחה אך ורק בנושא זה. לכן, חשוב להקים גוף שיהיה אחראי אך ורק על הנושא הזה ולא תחת גוף משפטי אחר שאינו ייעודי למשפט הבינלאומי. במיוחד במדינת ישראל שבה עולות שאלות ייחודיות בנושא המשפט הבינלאומי יש חשיבות לכך שהדמות הבכירה והמשפיעה בתחום המשפט הבינלאומי תהיה דמות בעל השפעה בינלאומית. חשוב שהאדם האחראי על נושא זה יהיה פנוי לדברים אלו, ושלא יהיה לו עיסוקים אחרים חוץ מהעיסוק במשפט הבינלאומי".

נדמה לי שלא צריך להאריך בדברים, כדי להסביר עד כמה הדברים הללו מופרכים. אבל אם מתעקשים, אז הנה. המשפט הבינלאומי מצריך מומחיות ייחודית, שאינה דומה למומחיות בתחומי משפט אחרים. שפע ברכות ללוין על שהגיע לתובנה המדהימה הזו. אולי בעתיד יגלה שיש עוד כמה תחומי משפט שמצריכים מומחיות ייחודית: הגבלים עסקיים למשל. או דיני משפחה. ואם תשאלו מומחים לתובענות ייצוגיות, הסדרי חוב ופירוקים, מלכ"רים ותכנון ובנייה – מומחים שונים לכל אחד מהתחומים, כמובן – תגלו שגם בענפי המשפט הללו יש צורך במומחיות ייחודית, שאינה דומה למומחיות בתחומי משפט אחרים. נאמנים לשיטתו של לוין, חייבים למנות יועץ משפטי ייחודי לכל אחד מהתחומים, "שיהיה פנוי לדברים אלה".

טוב, ברור שדברי ההסבר הם גיבוב של שטויות. ברורה גם האג'נדה האמיתית שמניעה את לוין. הוא אפילו אינו טורח להסתיר אותה: היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, תקע לדעת לוין מקלות בגלגלי הצבא והממשלה במהלך מבצע "צוק איתן", והפריע פשוטו כמשמעו לצה"ל לנצח. "ההצעה נובעת מהמקלות שתקע היועץ המשפטי לממשלה בגלגלי הצבא והדרג המדיני בחיפושים אחר שלושת הנערים החטופים, ובהמשך גם במבצע 'צוק איתן', כשמנע הרס בתי מחבלים וגירוש מהגדה לרצועת עזה". אוי, סליחה, את זה אמר "אדם שהיה מעורב בניסוח החוק" לכתב "הארץ" יהונתן ליס. לציטוט אמר לוין כי "התפישה העקרונית שלי אומרת שצריך לפצל את תפקיד היועמ"ש לשלושה: לתפקיד התובע, היועץ המשפטי ויועץ לענייני משפט בינלאומי".

לא יהיה מי שיעצור את הממשלה

אין טעם להמשיך לדקדק בכל ההיבטים המגוחכים של הצעת החוק. למשל, העובדה שהמשפט הבינלאומי כולל תחומים רחבים בהרבה מאשר דיני המלחמה ודיני ה"תפיסה הלוחמתית" (המונח המכובס לכיבוש) בלבד. יש אמנות בינלאומיות בנושא דואר, תעופה, סחר, חיקורי דין, הסגרות. הכול יופקע מעתה ממשרד המשפטים ויועבר למטה לביטחון לאומי? או העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה איננו פועל כאדם בודד, מתחתיו פועל מנגנון מקצועי במשרד המשפטים, ובתחומי דיני המלחמה והיבטיו הצבאיים של המשפט הבינלאומי, גם מחלקת דין בינלאומי בפרקליטות הצבאית. איך אפשר לנתק את היועץ ממשרדו? האם המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה תהיה כפופה גם היא מהיום למשנה לענייני משפט בינלאומי במטה לביטחון לאומי?

לא צריך להמשיך לעסוק בזה, כי ההצעה הזו לא תגיע לשום מקום. היא תיורט על ידי כמה אנשים אחראיים שעוד נותרו במערכת הפוליטית. אחת מהן היא שרת המשפטים ציפי לבני. "לאף אחד אין מונופול על תפישת הביטחון של מדינת ישראל", אמרה לכתב "מעריב" אריק בנדר, "הקשקוש שהמשפטנים לא נותנים לנו, ורק אם לא יפריעו לנו נוכל להכריע את הטרור, זו שטות מוחלטת".

יו"ר מרצ זהבה גלאון מיהרה גם היא להודיע כי "תפקיד היועמ"ש הוא לגרום לממשלת ישראל להתנהל על פי החוק. זו סמכות חשובה מאין כמותה. ההצעה של אלקין ולוין  יוצרת מצב שבו הממשלה תוכל להפר את החוק – כי לא יהיה מישהו שיעצור אותה. זוהי פגיעה אנושה בשלטון החוק. כלל לא מפתיע שאלקין ולוין מובילים פעם נוספת צעדים לכרסום שלטון החוק בישראל".

רשומה רגילה

מחשבה אחת על “מטרתו של ח"כ יריב לוין – לנתץ את תפקיד היועץ

  1. שוקי הגיב:

    לתמצת את השקפה עולמו הסדורה של לוין בגנות האימפריאליזם השיפוטי, שכידוע לך היטב שותפים לה גם משפטנים בכירים רבים, ב-"כל מטרתו להרוס, לנתץ" זו סתם דמגוגיה מביכה.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.