על סדר היום

קלטות שולה מזיקות לאולמרט, בניגוד לרושם שסנגוריו מנסים ליצור

שולה זקן

עכשיו, אחרי שבית המשפט העליון החליט לפתוח מחדש את המשפט בתיק טלנסקי, ולהחזיר את הדיון לגביית ראיות חדשות בבית המשפט המחוזי, משדרים ממחנהו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט קולות כאילו זה בכלל היה האינטרס שלו. שהקלטות של שיחותיהם של אולמרט ושולה זקן, שייחשפו בהליך המשפטי המשלים, בכלל יוכיחו שלאולמרט לא הייתה כל מחשבה פלילית, ושהכספים שהועברו במעטפות מזומנים, נרשמו ביומנים הממוחשבים של זקן ונשמרו בכספת הסודית אצל עו"ד אורי מסר, היו כספים פוליטיים. בקיצור – לפי הקולות ממחנה אולמרט, כל מה שקרה השבוע בעצם מסייע לו.

האמנם?

בואו נבחן את ההליך לפתיחת משפט טלנסקי מחדש, ואת מהלכיו המשפטיים עד עכשיו. כל מה שקרה בינתיים הפך, במחי החלטת שופטי העליון מהשבוע, רק למתאבן כמובן. המנה העיקרית עוד בדרך, והיא תגיע בקרוב בבית המשפט המחוזי. אבל לשם רענון הזיכרון, הנה תקציר הפרקים הקודמים. כתב האישום נגד אולמרט, ומזכירתו הנאמנה דאז שולה זקן, הוגש באוגוסט 2008 לבית המשפט המחוזי בירושלים. כתב האישום כלל ארבע פרשות עיקריות – מעטפות הכסף מטלנסקי; מימון הנסיעות בסוכנות ראשונטורס; פרשת מרכז ההשקעות; וכן הדיווח השגוי למבקר המדינה על ההלוואה מג'ו אלמליח. נגד זקן עמד אישום נוסף, בדבר האזנות סתר לשיחות הטלפון של אולמרט.

סעיף האישום המרכזי שעמד נגד אולמרט היה מרמה והפרת אמונים, אף שהמשטרה חקרה אותו בחשד ללקיחת שוחד. היועץ המשפטי דאז מני מזוז התלבט, והכריע לטובת הסעיף המקל יותר. אבל זה לא עזר לתביעה להגיע להרשעה משמעותית. ביולי 2012 החליטו שלושת שופטי המחוזי – הנשיאה מוסיה ארד והשופטים יעקב צבן ומשה סובל – לזכות את אולמרט כליל מפרשות ראשונטורס וטלנסקי, ולהרשיעו בסעיף של הפרת אמונים בלבד (ללא רכיב המרמה) בפרשת מרכז ההשקעות. אולמרט קיבל עונש קליל – שנת מאסר על תנאי וקנס של 75 אלף שקל. הוא אף חמק מדיון בשאלת הקלון, לאחר שהחליט לוותר – יום לפני הדיון בטיעונים לעונש במחוזי – על ההטבות המגיעות לו מכוח מעמדו כראש ממשלה לשעבר, במכתב בהול ששיגר לוועדת הכספים.

הפרקליטות, מונהגת על ידי פרקליט המדינה דאז משה לדור, עירערה על הזיכוי הכפול של אולמרט, בתיקי ראשונטורס וטלנסקי, לבית המשפט העליון. הרכב חמשת השופטים, בראשות הנשיא אשר גרוניס, החליט משום-מה לטפל בערעור בהילוך איטי; הדיון בערעור, שהוגש באוקטובר 2012, התקיים רק ביולי 2013, ומאז שכב התיק כאבן שאין לה הופכין בעליון, בהמתנה לפסק דין.

בינתיים, החל להתנהל נגד אולמרט ושורת נאשמים נוספים משפט נוסף – בפרשת הולילנד – בבית המשפט המחוזי בתל אביב. מה שלא קרה בשלבים המוקדמים של המשפט – חתימת עסקת טיעון בין הפרקליטות לבין שולה זקן, חתימה שהייתה כבר קרובה מאוד – קרה לקראת סופו. זקן, שידעה שהראיות נגדה חותכות, ושהיא עתידה להיות מורשעת בלקיחת שוחד ולהישלח לכלא לשנים ארוכות, חתמה על עסקת טיעון עם הפרקליטות, ובמסגרתה העבירה למשטרה 8 קלטות ובהן שיחות שהקליטה בהסתר בינה לבין אולמרט, ובינה לבין עו"ד נבות תל-צור. חקירה חדשה נפתחה נגד אולמרט, בחשד לשיבוש מהלכי חקירה ועבירות נוספות, וזקן זכתה במסגרת עסקת החלומות הזו לעונש קליל, בדמות מעט פחות מ-11 חודשי מאסר בפועל, בעוד שעל כל המורשעים האחרים הוטלו שנות מאסר ארוכות.

שתי שיחות של אולמרט וזקן

בהתבסס על שתיים מתוך הקלטות הללו, פנתה הפרקליטות לבית המשפט העליון, וביקשה לפתוח מחדש את משפטו של אולמרט בפרשת טלנסקי, לצורך הוספת ראיות חדשות. את הערעור שהגישה הפרקליטות על קולת עונשה של זקן, היא ביקשה למחוק. הראיות החדשות הן אותן שתי קלטות, הרלוונטיות לדעת הפרקליטות לצורך הוכחת אשמתו של אולמרט בפרשת טלנסקי. לצורך הגשתן יש צורך להעלות את זקן אל דוכן העדים. זקן, ששתקה בחקירותיה במשטרה בפרשות אלה, נמנעה גם מלהעיד במהלך המשפט שהתקיים בירושלים, ולכן עדותה בפרשת טלנסקי אמורה למעשה להישמע במחוזי בפעם הראשונה. הימנעותה של זקן מלהעיד במשפט המקורי גם מנעה מהפרקליטות מלעשות שימוש ב"יומני שולה" כראיה קבילה כנגד אולמרט. מדובר באותם יומנים שבהם תיעדה זקן את סכומי הכסף שקיבלה מטלנסקי והעבירה לכספת של אורי מסר, וגם את ה"משיכות" שביצעה מאותה קופה סודית, ומטרת השימוש באותם כספים.

על תוכנן של אותן שתי קלטות מוטל עדיין צו איסור פרסום. זה יפוג רק כשהמדינה תגיש, בעוד שבועות אחדים, לבית המשפט המחוזי, את הבקשה להוספת ראיות חדשות, כמצוותו של בית המשפט העליון. היום שבו תמלילי השיחות הללו ייחשפו לציבור, יהיה יום שבו אולמרט יצטרך להשמיע כמה הסברים. הנה מה שמותר בכל זאת לומר לפי שעה על תוכן השיחות. "בשתי הקלטות נשמעים אולמרט וזקן משוחחים ביניהם, בהקשר הרלוונטי לתיק טלנסקי" – כך כתב פרקליט המדינה עצמו, שי ניצן, בבקשת הפרקליטות לעליון להוספת הראיות. "השיח הזה, יחד עם הרישומים ביומניה של זקן, מתירים באופן ברור את הספק שהטריד את בית המשפט המחוזי, והעומד בשורש זיכויו של אולמרט בפרשת טלנסקי".

מדובר בשתי שיחות, האחת מחודש מאי 2011, מעט לפני תחילת עדותו של אולמרט בשלב ההגנה במשפטו בירושלים. השנייה מאוקטובר 2012, לאחר מתן פסק הדין בבית המשפט המחוזי. השיחות הללו אמורות להשפיע במישרין על מסקנתו של בית המשפט המחוזי כי "קיימת אפשרות שכל כספי הקופה שהוחזקה אצל מסר היו כספים פוליטיים. מדובר בראיות חפציות המקעקעות את הנחתו העובדתית של בית המשפט המחוזי, והמצביעות על כך שבכספי הקופה אצל מסר נעשה שימוש לצרכיו הפרטיים של אולמרט".

המדינה גם מדגישה שהקלטות מצביעות על כך שאולמרט ניסה להניא את זקן מלהעיד במשפט המקורי, והחלטתה זו הייתה בין הגורמים שמנעו את הגשת "יומני שולה" במועד המקורי. "יש מקום לתת משקל גם להתנהגותו הפסולה של אולמרט בהקשר זה", כתב ניצן, "אולמרט עשה מאמצים ברורים ומובהקים כדי להבטיח את אי-העדתה של זקן במשפטו". גרוניס קיבל טיעון זה: "נראה לכאורה כי נעשו ניסיונות על ידי אולמרט להשפיע על זקן שלא תעיד במשפט. מקום שבו הנאשם הביא לטשטוש או השמדה של ראיות, או מקום שבו הנאשם השפיע באופן פסול על עד והניא אותו מלהעיד, מובן שיינתן משקל פחוּת לטענותיו בדבר עינוי דין או פגיעה ביכולתו להתגונן מפני ההאשמות נגדו".

חשוב לציין שהמדינה לא ביקשה לעשות שימוש במלוא עדותה החדשה של זקן, כפי שנפרשה כעת בחדרי החקירות. זקן סיפקה את גירסתה המלאה – כאמור, לראשונה – גם בהיבטים נוספים של פרשת טלנסקי, וגם בפרשת ראשונטורס. אלא שהמדינה גזרה על עצמה גישה מצמצמת, ולפיה לא תבקש לפתוח מחדש שום נושא שבו לא קיבלה לידיה כעת ראיות חפציות חדשות שלא ניתן היה להשיגן קודם לכן. לכן, אף שזקן עשויה לספר סיפור שיביא להרשעתו הוודאית של אולמרט גם בפרשת ראשונטורס, לא ייעשה שימוש בדברים הללו, והם יישארו לספר זיכרונות של מי מגיבורי הפרשה.

האיום הפך לחרב פיפיות

אם למישהו היה ספק מה תהיה עמדתו של אולמרט ביחס להגשת הקלטות כראיות חדשות במשפט, הודיעו סנגוריו אלי זהר ורועי בלכר על התנגדותם החריפה לבקשת הפרקליטות. הסנגורים לא שכחו לצרף לדבריהם מעין איום מוסווה, ולפיו אם תתקבל הבקשה והתיק יחזור למחוזי, פירוש הדבר לא גבייה ממוקדת של עדות זקן והגשת הקלטות והיומנים, אלא פתיחת חזית משפטית רחבה וממושכת, שתימשך זמן רב. "זקן, שמסרה עדויות רבות במשטרה במסגרת מעמדה החדש כעדת מדינה, תידרש לחקירה ראשית וכן לחקירה נגדית מקיפה וארוכה. אין ספק שבעדותה יעלו נושאים רבים נוספים, בין מיוזמתה של זקן עצמה, בין ביוזמת בית המשפט ובין ביוזמתו של אולמרט. בנוסף לעדותה הנדרשת של זקן, לא יכולה להיות מחלוקת שיידרשו עדויות חדשות של אולמרט, עו"ד מסר ושל מעורבים נוספים".

אך דווקא איום זה מצד סנגורי אולמרט שימש, כך נראה, חרב פיפיות נגדם. גרוניס חובב היעילות (למעט כשמדובר בתיק הזה ובהתנהלותו שלו) הפנים את הסכנה, והחליט להגדיר במדויק את גבולות הגיזרה של השלמת המשפט. שופטי המחוזי יהיו רשאים לשמוע רק קטעים ספציפיים, שאותם הגדירו שופטי העליון בנספח להחלטתם, מתוך שתי השיחות, לקבל את היומנים כראיה ולשמוע את עדותה של זקן בדבר קבילותן ותוכנן של ראיות אלה. לאולמרט תינתן כמובן הזדמנות להתגונן, בין בחקירה נגדית של זקן, בין בעדות נוספת שלו או של עדים נוספים, ואולם כדי ששלב זה לא ייצא מכלל שליטה, "ביהמ"ש המחוזי יהיה רשאי לתת הוראות מתאימות כדי לשמור על מסגרת הדיון, כך שיישמר קשר ענייני בין טענות ההגנה לבין התוספת הראייתית שהמדינה מבקשת להגיש".

אף ששופטי העליון נתנו משקל להשפעה הפסולה לכאורה של אולמרט על זקן, לבל תעיד בסיבוב הראשון המשפט, במסגרת החלטתם לאשר את הגשת הראיות החדשות, אותם קטעי שיחות המרמזים לכאורה על השפעה פסולה לא יישמעו על ידי שופטי המחוזי, שכן הם היו רלוונטיים לאישור הבקשה, אך לא להכרעה בפרשת טלנסקי עצמה. בפשטות, גם אם עולה מאותם קטעים שאולמרט ניסה להניא את זקן מלהעיד, החלקים הרלוונטיים להכרעה בתיק טלנסקי נוגעים לעניינים אחרים – השימושים שנעשו בכספים ומודעותו של אולמרט לגבי שימושים אלה.

מבחן מחמיר לתביעה

בעבר, קבע בית המשפט העליון מבחן זהה שחל הן על התביעה והן על ההגנה, ביחס להגשת ראיות חדשות בשלב מאוחר בהליך. כך, בפרשת העמדתו לדין של ג'ון דמיאניוק, באשמה שהוא היה "איוואן האיום" שרצח יהודים במחנה ההשמדה טרבלינקה, אישר בית המשפט העליון, לאחר סיום הדיון בערעור ולפני מתן פסק הדין, הוספת ראיות הן מטעם ההגנה והן מטעם התביעה. לפי פרשנותה של הפרקליטות, בפרשת דמיאניוק "בית המשפט קבע מבחן זהה לשני הצדדים".

אם כך הדבר – הרי שבהחלטת העליון כעת בתיק טלנסקי נעוץ חידוש משפטי. שופטי העליון בראשות גרוניס מדגישים כי המבחן החל על התביעה מחמיר מזה החל על ההגנה. במילים אחרות, ידו של בית המשפט תהיה קפוצה במתן אישור לתביעה המבקשת להוסיף ראיות חדשות כנגד הנאשם, מאשר לנאשם המבקש להביא באיחור ראיות לזיכויו. "בהזדמנויות שונות שבהן דן בית המשפט בתכלית הסעיף בחוק סדר הדין הפלילי (המאפשר הגשת ראיות חדשות בשלב הערעור, י"י) נעשה הדבר תוך תיאור התכלית כמכוונת להיטיב עם הנאשם ולא עם המדינה", כתב גרוניס. הסיבה לכך היא שהחשש מפני הרשעת שווא צריך להיות בעיקרון גדול יותר מהחשש מפני זיכוי שווא.

אלא שנוכח החלטת השופטים, אפשר לקרוא את ההחלטה גם אחרת. העובדה שניתן אישור לתביעה להציג ראיות חדשות בשלב כה מתקדם בערעור, מלמדת הן שהדבר בכל זאת אפשרי ואיננו בבחינת "הלכה ואין מורין כן", והן שבמקרה הנוכחי יש טעמים חזקים במיוחד ששיכנעו את השופטים. מהם אותם טעמים? נצטרך להמתין לחשיפת הקלטות.

בדרך להחלטתם לאשר את הגשת הראיות הנוספות, החליטו שופטי העליון לפני כחודש לשמוע בעצמם את שתי הקלטות כדי שיוכלו להתרשם מהן באופן בלתי אמצעי. החלטה זו התקבלה ברוב של ארבעה מחמשת שופטי ההרכב, למעט השופט יורם דנציגר שביקש אז להימנע משמיעת הקלטות. הוא גם הודיע באותה הזדמנות שמבחינתו יש לדחות כליל את בקשת המדינה, ולא לאפשר את פתיחת המשפט מחדש. כעת, לאחר ששמע את ההקלטות יחד עם חבריו, החליט דנציגר דווקא לצרף את קולו ליתר השופטים, ולתמוך בהחזרת התיק למחוזי.

זהו "סיבוב פרסה" דרמטי בעמדתו של דנציגר, שסומן בעבר כמי שתומך בדחיית ערעור הפרקליטות כולו בפרשות ראשונטורס וטלנסקי. סיבה אפשרית לכך עשויה להיות, שעל אף גישתו הספקנית, לא יכול היה להיוותר אדיש לדברים שנחשף אליהם בקלטות המתעדות את שיחותיהם של אולמרט וזקן. בהחלטתו כעת כתב דנציגר באופן מרומז, כי "משהורנו על הגשת הראיות לעיוננו, אין מנוס מבחינת הבקשה לגופה. כמו חברי הנשיא, אף אני סבור כי חרף אמות המידה המחמירות בהן ראוי לבחון את בקשת המדינה – דין הבקשה להתקבל באופן שעליו הורה חברי הנשיא". (ע"פ 8080/12)

רשומה רגילה

מחשבה אחת על “קלטות שולה מזיקות לאולמרט, בניגוד לרושם שסנגוריו מנסים ליצור

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.